Supervision

Supervision


Målgruppe:

Jeg tilbyder supervision til personalegrupper, plejefamilier, sagsbehandlere, pædagoger eller andre, der arbejder med særligt udsatte eller sårbare børn eller voksne.

Jeg tilbyder:


  • Handle- og ressourceorienteret supervision.
  • Opdateret viden om hjernens opbygning og funktion ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme.
  • Fleksibilitet i forhold til den geografiske og tidsmæssige placering af supervisionen.
  • Specialviden om emnet seksuelle overgreb mod børn, og herunder senfølger i voksenlivet.
  • Mange års erfaring med udfordringerne i arbejdet med børn og unge med særligt behov for støtte.


Metode:

Jeg arbejder ud fra en tilgang hvor supervisandens egen oplevelse, af de udfordringer vedkommende sidder med, er i centrum. Derudfra er det min opgave at hjælpe til at udfolde problemstillingen, skabe forståelse for dens udspring og aktuelle betydning for både supervisanden og den eventuelle borger eller problemstilling, som supervisionen måtte omhandle.

Målet er at supervisanden opnår nye indsigter med eventuelle nye handlemuligheder i forhold til arbejdsopgaverne.


Supervisionen kan ydes enten i gruppe (op til 7 personer) eller individuelt.


Gruppesupervision foregår som udgangspunkt i jeres lokaler, mens individuel supervision (eller mindre grupper) kan tilbydes i min praksis.

Det er en fordel, hvis der er adgang til en tavle/flipover eller lignende.

Teoretiske oplæg:

Supervisonen kan suppleres med teoretiske oplæg, såfremt dette findes relevant.

Pris:

Såvel individuel som gruppesupervision koster 1.000 kr. i timen. 

Tid til personlig udvikling

Niels Rifbjerg

Psykoterapeut og supervisor MPF

Tlf. 6167 5230